Wie ben ik

Mijn naam is Els van Wijngaarden. Welkom op mijn onderzoekswebsite

Ik ben als universitair hoofddocent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. In de periode van 2012 tot 2016 heb ik promotieonderzoek verricht naar ouderen die hun leven als voltooid beschouwen, ook aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht bij de leerstoelgroep Zorgethiek. Dit onderzoek werd gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Mijn huidige onderzoek is een voorzetting van mijn promotieonderzoek en richt zich op de thematiek van lijden aan het leven en het (zelfgekozen) levenseinde in de ouderdom, waarbij ik me met name richt op onderliggende sociaal-culturele en existentiële factoren. Ook heb ik onderzoek gedaan naar de dagelijkse leefwereld van mensen met dementie en hun naasten.

Mijn interessegebieden zijn: ethiek, religie en spiritualiteit, filosofie, zorg, geestelijke zorg, ouderdom, levenseinde.

Voor mijn Curriculum Vitae: zie mijn Linkedin profiel