Wie ben ik

Mijn naam is Els van Wijngaarden. Welkom op mijn onderzoekswebsite

Ik ben als zorgethicus en universitair hoofddocent verbonden bij het Radboudumc in Nijmegen. Ik leid daar de interdisciplinaire onderzoeksgroep ‘Zingeving en Ethiek rond Ouder worden en Sterven.’

Samen met mijn collega’s onderzoek ik wat goed ouder worden en goed sterven in de hedendaagse context voor mensen betekent. Ook onderzoeken we hoe betekenisvolle, zinnige zorg in de latere levensfase eruit ziet, hoe dit kan bijdragen aan de kwaliteit van leven en sterven van de beftreffende patiënten, en wat dat van alle betrokkenen vraagt. We combineren empirisch onderzoek met filosofisch-ethisch onderzoek.

Een aantal concrete onderzoeksthema’s zijn:

  • Ervaringen van zin en zinloosheid in de ouderdom
  • Lijden aan het leven, levensmoeheid en voltooid leven
  • De wens om te sterven (versus de wens om te leven)
  • De rol van keuzes rond het levenseinde
  • Betekenisvolle gesprekken over (keuzes rond) het levenseinde
  • De betekenis van/omgaan met lijden en tragiek in een seculiere tijd
  • Zelfgekozen levenseinde en euthanasie

In de periode van 2012 tot 2016 heb ik zorgethisch promotieonderzoek verricht naar ouderen die hun leven als voltooid beschouwen. Dit onderzoek werd gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ik heb een MA in Religie Studies gedaan, met een specialisatie in Geestelijke Verzorging (cum laude).

Voor mijn Curriculum Vitae: zie mijn Linkedin profiel