Publicaties

Boek:

Onderzoeksrapporten:

Wetenschappelijke publicaties (peer-reviewed):

 1. Berg, V.E. van den, Zomers, M.L., Thiel, G.J.M.W., van, Leget, C.J.W., Delden, J.J.M, van, et al, Wijngaarden, E.J. van (2022), Requests for euthanasia or assisted suicide of people without (severe) illness, Health Policy, 128(8): 824-830.
 2. Dortmans, A., Tholking, T., Wijngaarden, E.J. van (2022), Turning grey is not a black-and-white experience: a phenomenological study on the lived experience of old age among Dutch Franciscan Friars, Journal of Aging Studies, 1-9.
 3. Zomers, M.L., Wijngaarden, E.J. van, Delden, J.J.M, van, Thiel, G.J.M.W., van (2022) Meaningful Respect for the Autonomy of Persons with “Completed Life”: An Analysis in light of Empirical Research, The American Journal of Bioethics, p.65-67.
 4. Pluim, I., Zomers, M., Wijngaarden, E. van, Sachs, A., Damoiseaux, R., Thiel, G. Van (2022) Versterkende factoren bij ouderen met een doodswens, Huisarts & Wetenschap, 1-5.
 5. Appel, J., Wijngaarden, E.J. van (2021)Older adults who experience their lives as completed and no longer worth living: a systematic mini-review into used terminology, definitions and interpretations, Frontiers in Psychology.
 6. Wijngaarden, E.J. van (2021) The darker side of ageing: towards an ethics of suffering that emphasises the primacy of witnessing, Journal of Population Ageing, 14:3, 323–342.
 7. Wijngaarden, E.J. van, Merzel, M., Berg, V. van den, Zomers, M., Hartog, I., Leget, C. (2021) Still ready to give up on life? A longitudinal phenomenological study into wishes to die among older adults, Social Science and Medicine, p.1-9.
 8. Zomers, M., van Thiel, G., Hartog, I., Van den Berg, V., Leget, C., Sachs, A., Uiterwaal, C., Van Wijngaarden, E. (2021) 75-plussers met een doodswens zonder dat ze ernstig ziek zijn: wie zijn dat? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 165:D5461, 1-8.
 9. Dewitte, L.; van Wijngaarden, E.; Schellekens, T.; Vandenbulcke, M.; Dezutter, J. (2020) Continuing to participate in the dance of life as oneself: The lived experience of meaning in life for older adults with Alzheimer’s disease, The Gerontologist.
 10. van den Berg, V, van Thiel, G.J.M.W., Zomers, M.L., Hartog, I., Leget, C.J.W., Sachs, A.P.E., Uiterwaal, C.S.P., Wijngaarden, E.J. van (2020). Euthanasia and physician-assisted suicide in patients with multiple geriatric syndromes: a content analysis of case summaries of the Dutch Regional Euthanasia Review Committees, JAMA Internal Medicine.
 11. Hartog, I., Zomers, M.L., van Thiel, G.J.M.W., Leget, C.J.W., Sachs, A.P.E., Uiterwaal, C.S.P., van den Berg, V; Wijngaarden, E.J. van (2020). Prevalence and characteristics of older adults with a persistent death wish without severe illness: a large cross-sectional survey. BMC Geriatrics. 20:342, 1-14.
 12. Wijngaarden, E.J. van (2020) De ambivalente doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde; 164:D4925, 1-4.
 13. Kanis, A., Baur, V., Van Wijngaarden, E. (2020) Afstemmen met de zorgontvanger. Een exploratief kwalitatief fenomenologisch onderzoek naar ervaringen van zorgverleners, Verpleegkunde.
 14. Pel, E., Wijngaarden, E.J. van, Dongen, HPA van, Noordzij P.G. (2019) Anesthesia geriatric evaluation (AGE): a care-ethical perspective of a multi-disciplinary approach for tailored preoperative interventions, Gerontology and Geriatric Medicine (SAGE).
 15. Wijngaarden, E.J. van (2019) Qualitative Interviewing of Older Persons, in: SAGE Research Methods Foundations: An Encyclopedia.
 16. Wijngaarden, E. van, Alma, M., The, A-M. (2019) The eyes of others’ are what really matters: the experience of living with dementia from an insider-perspective, PLOS|One.
 17. Wijngaarden, E. van, Wedden, H. van der, Henning, Z., Komen, R., The, A-M. (2018) Entangled in uncertainty: the experience of living with dementia from the perspective of family caregivers. PLOS|One.
 18. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2018) The social-political challenges behind the wish to die in older people who consider their lives to be completed and no longer worth living, The European Journal of Social Policy.
 19. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2017) Ethical uneasiness and the need for open-ended reflexivity: The case of research into older people with a wish to die, International Journal of Social Research Methodology.
 20. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W, Goossensen, A., Pool, R., The, B.A.M. (2017) A captive, a wreck, a piece of dirt: Images and metaphors embedded in culture and anchored in the flesh of older people with a death wishOmega: Journal of Death and Dying.
 21. Wijngaarden, E.J., Klink, A., Leget, C.J.W., The, B.A.M. (2017) Assisted dying for healthy elderly people in The Netherlands: a call for prudence, The BMJ.
 22. Wijngaarden, E.J. van, Meide, H. van der, Dahlberg, K. (2017) Researching healthcare as a meaningful practice: towards a non-dualistic view on evidence for qualitative research, Qualitative Health Research.
 23. Wijngaarden, E.J. van; Broekhuis, G.L.; Leussen, C van; Kamper, A.M.; The, B.A.M., (2017) Het uitslaggesprek bij de diagnose dementie: een etnografische verkenning, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie.
 24. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2016). Disconnectedness from the here-and-now: A phenomenological perspective as a counteract on the medicalisation of death wishes in elderly people, Medicine, Healthcare and Philosophy, 19(2),265-273.
 25. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2016). Caught between intending and doing: older people ideating on a self-chosen death, BMJ Open.
 26. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2015). Till death do us part: the lived experience of an elderly couple who chose to end their lives by spousal self- euthanasia, The Gerontologist.
 27. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2015). Ready to give up on life: the lived experience of elderly people who feel life is accomplished and no longer worth living, Social Science and Medicine.
 28. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2014). Experiences and motivations underlying wishes to die in older people who are tired of living: a research area in its infancy, Omega – Journal of Death and Dying.

Een selectie van Nederlandse publicaties:

 1. Wijngaarden, Els van & Damiaan Denys, Voltooid leven is niet zomaar als een psychiatrisch probleem te beschouwen. Trouw, Opinie, 9 september 2021
 2. Wijngaarden, Els van, Wat staat er op het spel met de Voltooid-Leven-wet?, Idee, Hans van Mierlo Stichting (D66), juli 2021, 46-49.
 3. Wijngaarden, Els van, Voltooid leven, de waarde van een goed gesprek met mensen die niet verder willen leven. Interne Geneeskunde, Magazine voor de internist, nr.4, jaargang 11, december 2020, 6-8.
 4. Wijngaarden, Els van, Eindelijk zicht op mensen met een doodswens die niet ernstig ziek zijn, Sociale Vraagstukken, februari 2020
 5. Wijngaarden, Els van, Ons leven houdt pas op als we dood zijn. Franciscanen over vervuld en voltooid leven. Volzin: Magazine voor religie en samenleving, maart 2018, p.12-16.
 6. Wijngaarden, Els van (2017) Zijn wij de weg kwijt? Bespreking van het boek De weg kwijt van Boudewijn Chabot, Tijdschrift voor Gezondheidszorg en ethiek (TGE), 27, nr.4, p.131-132.
 7. Wijngaarden, Els van, Geen probleem oplossen dat we nog niet begrijpen. Er is meer onderzoek nodig naar levenseinde, Nederlands Dagblad, 30 oktober 2017.
 8. Wijngaarden, Els van, Don’t solve the problem before understanding it. Position paper Rondetafelgesprek Euthanasie, Tweede Kamer, Den Haag, 30 oktober 2017.
 9. Wijngaarden, Els van, Als degene die je verzorgt het leven als voltooid ervaart, Zin in Zorg, Tijdschrift over zorg, ethiek en levensbeschouwing, Relief, nr. 3, september 2017, p.18-19.
 10. Els van Wijngaarden & Anne-Mei The, Luisteren als belangrijkste interventie bij eenzaamheid, Bijblijven, nascholingsblad voor huisartsen, 33, nr. 4/5, 2017, p.296-306.
 11. Wijngaarden, Els van, Oud & der dagen zat. Kanttekeningen bij voltooid leven, Ophef, nr.2, 2017, p.23-27.
 12. Wijngaarden, Els van, Oud & der dagen zat. Kanttekeningen bij voltooid leven, De Helling, Tijdschrift voor Politiek en Cultuur, GroenLinks, lente 2017, p. 57-61.
 13. Wijngaarden, Els van, Voltooid leven moeilijk te bepalen, Trouw, 10 december 2016.
 14. Wijngaarden, Els van, (2016), Voltooid leven vraagt ander antwoord dan dood, Medisch Contact, 25, 36-39.
 15. Wijngaarden, Els van, (2016) De verlossers van de levenseindekliniek, Kijkervaring op www.zorgethiek.nu.
 16. Wijngaarden, Els van, (2015) Een voltooid of een gestold levensverhaal?, Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging (TGV), 18, nr. 80, 52-55.
 17. Wijngaarden, Els van, Tot de dood ons niet scheidt. Samen uit het leven: een romantische mythe, De Standaard, 10 oktober 2015.
 18. Wijngaarden, Els van, Samen uit het leven stappen is niet zo romantisch, Vrij Nederland, 3 oktober 2015.
 19. Wijngaarden, E.J. van, (2015) Rational suicide: Is it possible? Reflections on the suicide of Martin Manley. Boekbespreking in Filosofie & Praktijk, 36, 2, 10-13.
 20. Wijngaarden, E.J. van (2015) Dying Dutch? Amerikaanse reflecties op de maatschappelijke discussie over voltooid leven, Tijdschrift voor Gezondheidszorg en ethiek (TGE), 25, nr.2, 34.
 21. Wijngaarden, E.J. van (2015) Fenomenologisch onderzoek naar voltooid leven bij ouderen, Deel II van een tweeluik, KWALON, nr.1.
 22. Wijngaarden, E.J. van (2013) De subjectieve ervaring van het voltooide leven – Boekbespreking van Voltooid Leven in Nederland, TGE, 23, nr.1, 32.
 23. Wijngaarden, E.J. van (2012), Voltooid leven, ouderen met een stervenswens vragen om een luisterend oor, Maatwerk, nr. 3, 22-24.

Een selectie blogs:

Hoofdstukken in boeken:

 • Wijngaarden, E.J. van (2022) Ouderen met een wens om te sterven, in: Handboek Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk, NHG en Prelum Uitgevers: Utrecht (nog te verschijnen)
 • Wijngaarden, E., Oude Voshaar, R., Chambaere, K. (2022) Voltooid leven en levensmoeheid, in: ‘Handboek Psychiatrie in de laatste levensfase, Boom Uitgevers: Amsterdam.
 • Wijngaarden, E.J., (2021) Choosing death in anticipation of older age-related suffering: Reflections based on a Dutch study. In S. Westwood (Ed.), Regulating the end of life: Death Rights. Abingdon: Routledge, p.188-204.
 • Wijngaarden, E.J. van (2016) De ambiguïteit van het voltooide leven. In: B.A.M. The (Red.) Dementie in perspectief. Een interdisciplinaire beschouwing van palliatieve zorg voor dementerende ouderen.
 • Wijngaarden, E.J. van (2016) Ethische overwegingen bij praktijken van gezamenlijke besluitvorming in complexe situaties. In: C. Smits en J.S. Jukema (Red.) Gezamenlijke besluitvorming in zorg en welzijn. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • Wijngaarden, E.J. van (2014) Voltooid leven: over ouderen die klaar zijn met leven. In: J. van Vliet en J.S. Jukema (Red.) Perspectieven op ouder worden en de sociaal professional (pp. 188-197) Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • Noordegraaf, M., Wijngaarden, E.J. van, Marres, E., (2013) Ouders: noodzakelijke partners in de residentiële jeugdzorg. In: Noordegraaf, M. (Red.), Hulpverlening aan jeugd en gezin. Systeemgericht werken met adolescenten. (pp. 68-90). Bussum: Uitgeverij Coutinho.