Symposium Voltooid Leven

Op dinsdagmiddag 22 november organiseren de Universiteit voor Humanistiek en Zorgethiek een symposium over voltooid leven in de Geertekerk, te Utrecht.

Er is volop maatschappelijk debat over de vraag of ouderen die hun leven ‘vo2405_VoltooidLeven_Voorplat.inddltooid’ vinden recht hebben op hulp bij actieve levensbeëindiging. Om verantwoorde politiek-beleidsmatige keuzes te maken is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de aard van deze stervenswens: Wat bedoelen ouderen eigenlijk als zij aangeven dat zij hun leven als ‘voltooid’ beschouwen? Wat zijn onderliggende motivaties en ervaringen die tot deze stervenswens leiden?

Els van Wijngaarden heeft in de afgelopen jaren promotieonderzoek verricht naar de ervaringswereld van ouderen met een voltooid leven. Deze middag presenteert zij haar uitkomsten met het boek Voltooid leven: over leven en willen sterven. Rondom deze boekpresentatie is een publiekssymposium georganiseerd. Diverse sprekers zullen hun gedachten over voltooid leven delen en op de uitkomsten van het onderzoek reageren.