Publicaties

Boek:

Onderzoeksrapport

Wetenschappelijke publicaties (peer-reviewed):

 1. Kanis, A., Baur, V., Van Wijngaarden, E. (2020) Afstemmen met de zorgontvanger. Een exploratief kwalitatief fenomenologisch onderzoek naar ervaringen van zorgverleners, Verpleegkunde.
 2. Pel, E., Wijngaarden, E.J. van, Dongen, HPA van, Noordzij P.G. (2019) Anesthesia geriatric evaluation (AGE): a care-ethical perspective of a multi-disciplinary approach for tailored preoperative interventions, Gerontology and Geriatric Medicine (SAGE).
 3. Wijngaarden, E.J. van (2019) Qualitative Interviewing of Older Persons, in: SAGE Research Methods Foundations: An Encyclopedia.
 4. Wijngaarden, E. van, Alma, M., The, A-M. (2019) The eyes of others’ are what really matters: the experience of living with dementia from an insider-perspective, PLOS|One.
 5. Wijngaarden, E. van, Wedden, H. van der, Henning, Z., Komen, R., The, A-M. (2018) Entangled in uncertainty: the experience of living with dementia from the perspective of family caregivers. PLOS|One.
 6. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2018) The social-political challenges behind the wish to die in older people who consider their lives to be completed and no longer worth living, The European Journal of Social Policy.
 7. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2017) Ethical uneasiness and the need for open-ended reflexivity: The case of research into older people with a wish to die, International Journal of Social Research Methodology.
 8. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W, Goossensen, A., Pool, R., The, B.A.M. (2017) A captive, a wreck, a piece of dirt: Images and metaphors embedded in culture and anchored in the flesh of older people with a death wishOmega: Journal of Death and Dying.
 9. Wijngaarden, E.J., Klink, A., Leget, C.J.W., The, B.A.M. (2017) Assisted dying for healthy elderly people in The Netherlands: a call for prudence, The BMJ.
 10. Wijngaarden, E.J. van, Meide, H. van der, Dahlberg, K. (2017) Researching healthcare as a meaningful practice: towards a non-dualistic view on evidence for qualitative research, Qualitative Health Research.
 11. Wijngaarden, E.J. van; Broekhuis, G.L.; Leussen, C van; Kamper, A.M.; The, B.A.M., (2017) Het uitslaggesprek bij de diagnose dementie: een etnografische verkenning, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie.
 12. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2016). Disconnectedness from the here-and-now: A phenomenological perspective as a counteract on the medicalisation of death wishes in elderly people, Medicine, Healthcare and Philosophy, 19(2),265-273.
 13. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2016). Caught between intending and doing: older people ideating on a self-chosen death, BMJ Open.
 14. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2015). Till death do us part: the lived experience of an elderly couple who chose to end their lives by spousal self- euthanasia, The Gerontologist.
 15. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2015). Ready to give up on life: the lived experience of elderly people who feel life is accomplished and no longer worth living, Social Science and Medicine.
 16. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2014). Experiences and motivations underlying wishes to die in older people who are tired of living: a research area in its infancy, Omega – Journal of Death and Dying.

Nederlandse publicaties:

 1. Wijngaarden, Els van, Ons leven houdt pas op als we dood zijn. Franciscanen over vervuld en voltooid leven. Volzin: Magazine voor religie en samenleving, maart 2018, p.12-16.
 2. Wijngaarden, Els van (2017) Zijn wij de weg kwijt? Bespreking van het boek De weg kwijt van Boudewijn Chabot, Tijdschrift voor Gezondheidszorg en ethiek (TGE), 27, nr.4, p.131-132.
 3. Wijngaarden, Els van, Geen probleem oplossen dat we nog niet begrijpen. Er is meer onderzoek nodig naar levenseinde, Nederlands Dagblad, 30 oktober 2017.
 4. Wijngaarden, Els van, Don’t solve the problem before understanding it. Position paper Rondetafelgesprek Euthanasie, Tweede Kamer, Den Haag, 30 oktober 2017.
 5. Wijngaarden, Els van, Als degene die je verzorgt het leven als voltooid ervaart, Zin in Zorg, Tijdschrift over zorg, ethiek en levensbeschouwing, Relief, nr. 3, september 2017, p.18-19.
 6. Els van Wijngaarden & Anne-Mei The, Luisteren als belangrijkste interventie bij eenzaamheid, Bijblijven, nascholingsblad voor huisartsen, 33, nr. 4/5, 2017, p.296-306.
 7. Wijngaarden, Els van, Oud & der dagen zat. Kanttekeningen bij voltooid leven, Ophef, nr.2, 2017, p.23-27.
 8. Wijngaarden, Els van, Oud & der dagen zat. Kanttekeningen bij voltooid leven, De Helling, Tijdschrift voor Politiek en Cultuur, GroenLinks, lente 2017, p. 57-61.
 9. Wijngaarden, Els van, Voltooid leven moeilijk te bepalen, Trouw, 10 december 2016.
 10. Wijngaarden, Els van, (2016), Voltooid leven vraagt ander antwoord dan dood, Medisch Contact, 25, 36-39.
 11. Wijngaarden, Els van, (2016) De verlossers van de levenseindekliniek, Kijkervaring op www.zorgethiek.nu.
 12. Wijngaarden, Els van, (2015) Een voltooid of een gestold levensverhaal?, Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging (TGV), 18, nr. 80, 52-55.
 13. Wijngaarden, Els van, Tot de dood ons niet scheidt. Samen uit het leven: een romantische mythe, De Standaard, 10 oktober 2015.
 14. Wijngaarden, Els van, Samen uit het leven stappen is niet zo romantisch, Vrij Nederland, 3 oktober 2015.
 15. Wijngaarden, E.J. van, (2015) Rational suicide: Is it possible? Reflections on the suicide of Martin Manley. Boekbespreking in Filosofie & Praktijk, 36, 2, 10-13.
 16. Wijngaarden, E.J. van (2015) Dying Dutch? Amerikaanse reflecties op de maatschappelijke discussie over voltooid leven, Tijdschrift voor Gezondheidszorg en ethiek (TGE), 25, nr.2, 34.
 17. Wijngaarden, E.J. van (2015) Fenomenologisch onderzoek naar voltooid leven bij ouderen, Deel II van een tweeluik, KWALON, nr.1.
 18. Wijngaarden, E.J. van (2013) De subjectieve ervaring van het voltooide leven – Boekbespreking van Voltooid Leven in Nederland, TGE, 23, nr.1, 32.
 19. Wijngaarden, E.J. van (2012), Voltooid leven, ouderen met een stervenswens vragen om een luisterend oor, Maatwerk, nr. 3, 22-24.

Blogs:

Hoofdstukken in boeken:

 • Wijngaarden, E.J. van (2016) De ambiguïteit van het voltooide leven. In: B.A.M. The (Red.) Dementie in perspectief. Een interdisciplinaire beschouwing van palliatieve zorg voor dementerende ouderen.
 • Wijngaarden, E.J. van (2016) Ethische overwegingen bij praktijken van gezamenlijke besluitvorming in complexe situaties. In: C. Smits en J.S. Jukema (Red.) Gezamenlijke besluitvorming in zorg en welzijn. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • Wijngaarden, E.J. van (2014) Voltooid leven: over ouderen die klaar zijn met leven. In: J. van Vliet en J.S. Jukema (Red.) Perspectieven op ouder worden en de sociaal professional (pp. 188-197) Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • Noordegraaf, M., Wijngaarden, E.J. van, Marres, E., (2013) Ouders: noodzakelijke partners in de residentiële jeugdzorg. In: Noordegraaf, M. (Red.), Hulpverlening aan jeugd en gezin. Systeemgericht werken met adolescenten. (pp. 68-90). Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Liz-Rusby-kruidachtige_plant_tegen_hek-voltooidlevenonderzoekpuntnl