Publications

Book:

Peer-reviewed publications:

 1. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2017) Ethical uneasiness and the need for open-ended reflexivity: The case of research into older people with a wish to die, International Journal of Social Research Methodology.
 2. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2017) The social-political challenges behind the wish to die in older people who consider their lives to be completed and no longer worth living, The European Journal of Social Policy.
 3. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W, Goossensen, A., Pool, R., The, B.A.M. (2017) A captive, a wreck, a piece of dirt: Images and metaphors embedded in culture and anchored in the flesh of older people with a death wishOmega: Journal of Death and Dying.
 4. Wijngaarden, E.J., Klink, A., Leget, C.J.W., The, B.A.M. (2017) Assisted dying for healthy elderly people in The Netherlands: a call for prudence, The BMJ.
 5. Wijngaarden, E.J. van, Meide, H. van der, Dahlberg, K. (2017) Researching healthcare as a meaningful practice: towards a non-dualistic view on evidence for qualitative research, Qualitative Health Research.
 6. Wijngaarden, E.J. van; Broekhuis, G.L.; Leussen, C van; Kamper, A.M.; The, B.A.M., (2017) Het uitslaggesprek bij de diagnose dementie: een etnografische verkenning, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie.
 7. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2016). Disconnectedness from the here-and-now: A phenomenological perspective as a counteract on the medicalisation of death wishes in elderly people, Medicine, Healthcare and Philosophy, 19(2),265-273.
 8. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2016). Caught between intending and doing: older people ideating on a self-chosen death, BMJ Open.
 9. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2015). Till death do us part: the lived experience of an elderly couple who chose to end their lives by spousal self- euthanasia, The Gerontologist.
 10. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2015). Ready to give up on life: the lived experience of elderly people who feel life is accomplished and no longer worth living, Social Science and Medicine.
 11. Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2014). Experiences and motivations underlying wishes to die in older people who are tired of living: a research area in its infancy, Omega – Journal of Death and Dying, 69(2), 191-216.

Dutch publications:

Book chapters:

 • Wijngaarden, E.J. van (2016) De ambiguïteit van het voltooide leven. In: B.A.M. The (Red.) Dementie in perspectief. Een interdisciplinaire beschouwing van palliatieve zorg voor dementerende ouderen (verschijnt binnenkort).
 • Wijngaarden, E.J. van (2016) Ethische overwegingen bij praktijken van gezamenlijke besluitvorming in complexe situaties. In: C. Smits en J.S. Jukema (Red.) Gezamenlijke besluitvorming in zorg en welzijn. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • Wijngaarden, E.J. van (2014) Voltooid leven: over ouderen die klaar zijn met leven. In: J. van Vliet en J.S. Jukema (Red.) Perspectieven op ouder worden en de sociaal professional (pp. 188-197) Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • Noordegraaf, M., Wijngaarden, E.J. van, Marres, E., (2013) Ouders: noodzakelijke partners in de residentiële jeugdzorg. In: Noordegraaf, M. (Red.), Hulpverlening aan jeugd en gezin. Systeemgericht werken met adolescenten. (pp. 68-90). Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Liz-Rusby-kruidachtige_plant_tegen_hek-voltooidlevenonderzoekpuntnl