Publications

Book:

International peer-reviewed publications:

 • Wijngaarden, E.J., Klink, A., Leget, C.J.W., The, B.A.M. (2017) Assisted dying for healthy elderly people in The Netherlands: a call for prudence, The BMJ.
 • Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2017) Ethical uneasiness and the need for open-ended reflexivity: The case of research into older people with a wish to die, International Journal of Social Research Methodology.
 • Wijngaarden, E.J. van, Meide, H. van der, Dahlberg, K. (2017) Studying healthcare as a meaningful practice: towards a non-dualistic view on evidence for qualitative research, Qualitative Health Research.
 • Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2017) The social-political challenges behind the wish to die in older people who consider their lives to be completed and no longer worth living, The European Journal of Social Policy.
 • Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2016). Disconnectedness from the here-and-now: A phenomenological perspective as a counteract on the medicalisation of death wishes in elderly people, Medicine, Healthcare and Philosophy, 19(2),265-273.
 • Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2016). Caught between intending and doing: older people ideating on a self-chosen death, BMJ Open.
 • Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2015). Till death do us part: the lived experience of an elderly couple who chose to end their lives by spousal self- euthanasia, The Gerontologist.
 • Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2015). Ready to give up on life: the lived experience of elderly people who feel life is accomplished and no longer worth living, Social Science and Medicine.
 • Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2014). Experiences and motivations underlying wishes to die in older people who are tired of living: a research area in its infancy, Omega – Journal of Death and Dying, 69(2), 191-216.

Dutch publications:

 • Wijngaarden, Els van, Oud & der dagen zat. Kanttekeningen bij voltooid leven, Ophef, nr.2, 2017, p.23-27.
 • Wijngaarden, Els van, Oud & der dagen zat. Kanttekeningen bij voltooid leven, De Helling, Tijdschrift voor Politiek en Cultuur, GroenLinks, Spring 2017, p. 57-61.
 • Wijngaarden, Els van, Voltooid leven moeilijk te bepalen, Trouw, December 10th 2016.
 • Wijngaarden, E.J. van, (2016), Voltooid leven vraagt ander antwoord dan dood, Medisch Contact, 25, 36-39.
 • Wijngaarden, E.J van, (2016) De verlossers van de levenseindekliniek, Kijkervaring op www.zorgethiek.nu.
 • Wijngaarden, E.J. van, Een voltooid of een gestold levensverhaal?, Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging (TGV), 18, nr. 80, 52-55.
 • Wijngaarden, E.J. van, Tot de dood ons niet scheidt. Samen uit het leven: een romantische mythe, De Standaard, 10 oktober 2015
 • Wijngaarden, E.J. van, Samen uit het leven stappen is niet zo romantisch, Vrij Nederland, 3 oktober 2015.
 • Wijngaarden, E.J. van (2015), Rational suicide: Is it possible? Reflections on the suicide of Martin Manley. Boekbespreking in Filosofie & Praktijk, 36 nr.2, 10-13.
 • Wijngaarden, E.J. van (2015) Dying Dutch? Amerikaanse reflecties op de maatschappelijke discussie over voltooid leven, Tijdschrift voor Gezondheidszorg en ethiek (TGE), 25, nr.2, 34.
 • Wijngaarden, E.J. van (2015) Fenomenologisch onderzoek naar voltooid leven bij ouderen, Deel II van een tweeluik, KWALON, nr.1.
 • Wijngaarden, E.J. van (2013) De subjectieve ervaring van het voltooide leven – Boekbespreking van Voltooid Leven in Nederland, TGE, 23, nr.1, 32.
 • Wijngaarden, E.J. van (2012), Voltooid leven, ouderen met een stervenswens vragen om een luisterend oor, Maatwerk, nr. 3, 22-24.

Book chapters:

 • Wijngaarden, E.J. van (2016) De ambiguïteit van het voltooide leven. In: B.A.M. The (Red.) Dementie in perspectief. Een interdisciplinaire beschouwing van palliatieve zorg voor dementerende ouderen (verschijnt binnenkort).
 • Wijngaarden, E.J. van (2016) Ethische overwegingen bij praktijken van gezamenlijke besluitvorming in complexe situaties. In: C. Smits en J.S. Jukema (Red.) Gezamenlijke besluitvorming in zorg en welzijn. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • Wijngaarden, E.J. van (2014) Voltooid leven: over ouderen die klaar zijn met leven. In: J. van Vliet en J.S. Jukema (Red.) Perspectieven op ouder worden en de sociaal professional (pp. 188-197) Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • Noordegraaf, M., Wijngaarden, E.J. van, Marres, E., (2013) Ouders: noodzakelijke partners in de residentiële jeugdzorg. In: Noordegraaf, M. (Red.), Hulpverlening aan jeugd en gezin. Systeemgericht werken met adolescenten. (pp. 68-90). Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Liz-Rusby-kruidachtige_plant_tegen_hek-voltooidlevenonderzoekpuntnl